Ние използваме бисквитки, за да подобрим Вашето изживяване докато сте наши гости. Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате с това. Повече информация може да намерите тук: Политика за изпозлване на бисквитки

Общи условия и политика за сигурност

Общи условия за използване на уебсайт KITAISKI.COM

Настоящите Общи условия („ОУ”) съдържат условията, при които „КРИС-2“ ЕООД, („Доставчик”) предоставя съдържание и услуги на клиенти, регистрирани потребители („Потребител/и”) чрез платформа за онлайн поръчки, разплащания и доставка на ястия, храни и напитки („Продукт/и”) от интерактивно меню в уебсайт с адрес www.kitaiski.com („Уебсайт”).

I. Приложимост & Приемане на настоящите условия

1. С достъпа, разглеждането, регистрацията, използването по какъвто и да е начин услугите на уебсайта, Потребителят потвърждава, че е запознат с ОУ и приема безусловно да е обвързан с тези условия, включително с Политиката за личните данни и други писмени условия и регламенти на доставчика, публикувани в уебсайта.

2. ОУ се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани потребители на уебсайта www.kitaiski.com и представляват правно споразумение, което има обвързваща задължителна сила между Потребителя и Доставчика, като взаимоотношенията между тях се регулират изключително от тези условия, от Политиката за лични данни и други условия, правила и инструкции, създадени и публикувани от Доставчика в уебсайта, които представляват неразделна част от ОУ. Използването на уебсайта се подчинява и на всички императивни разпоредби на действащото законодателство.

3. Доставчикът си запазва правото по всяко време да внася промени в ОУ. Потребителите ще бъдат уведомявани за промените чрез съобщение, поместено на видно място в уебсайта. С приемането на тези ОУ, Потребителят се съгласява да се информира за бъдещи промени и при продължаване на използването на уебсайта и услугите след влизането в сила на нова версия на ОУ ще се счита, че е изразил съгласието си с последната публикувана версия на тези ОУ.

II. Характеристики на услугите

1. Целта на този уебсайт е да осигури лесна и удобна услуга на потребителите с предоставянето на възможност за поръчка на продукти от ресторантa чрез доставка до дома или чрез услуга „Вземи сам” за получаване на място. Интерактивните менюта в уебсайта позволяват на потребителите да избират продукти и да ги поръчват чрез бутон за поръчка. Доставчикът е длъжен и се съобразява с приложимите разпоредби, правила, регламенти и стандарти, отнасящи се до приготвянето на продуктите, тяхното качество и безопасност.

2. Описанието за начина на поръчка, плащане и вид доставка на избраните продукти през платформата на Доставчика е посочено в раздела "Как да поръчам?“. Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са дадени с кратко описание и/или чрез визуално представяне на продуктите със снимки в уебсайта. Снимките на продуктите дават обща визуална представа за тях без гаранция за абсолютно съответствие с вида на готовия продукт.

III. Цени

1. Всички цени на стоките и услугите, посочени в уебсайта са в български лева, с включен в тях ДДС. Цените на стоките и услугите са валидни до датата, посочена в уебсайта или до последващата им промяна. Доставчикът си запазват правото на промени в обявените цени, без задължение за предварително уведомяване на потребителите за тези промени. Цените, посочени за всеки отделен продукт, НЕ включват цената на доставката им, както и други допълнителни разходи за прибори, кутии и други.

IV. Достъп и регистрация

1. Потребителят се регистрира чрез попълване на формата за регистрация. Потребителят носи отговорност за запазването в тайна на своето потребителско име, данни за профила и парола.

2. С попълването на задължителните данни и избор на бутона "Регистрирам се", Потребителят потвърждава, че се е запознал с настоящите ОУ и с Политиката за лични данни на Доставчика и изразява своето неотменно и безусловно съгласие с тях. С регистрацията си и с ползването на услугите, Потребителят декларира, че е пълнолетен и дееспоспособен да сключва сделки. Ако Потребителят е непълнолетен, той може да прави поръчки в уебсайта само в присъствието на родител или настойник.

3. Потребителят се съгласява, че е единствено отговорен за всички действия или бездействия във връзка с неговия профил и парола, включително за съдържанието, създадено или асоциирано с неговия профил. Потребителят е отговорен за опазване конфиденциалността на получените потребителско име и парола и е длъжен да уведоми незабавно Доставчика за всяко неоторизирано използване на паролата и профила му.

V. Общи разпоредби за поръчка и доставка

1. Всяка поръчка на продукт през уебсайта е свързана със задължение на Потребителя за плащане. Потребителят използва бутона “Поръчай” за всеки избран продукт от интерактивното меню в уебсайта. За окончателно потвърждаване на поръчката, Потребителят използва бутона „Потвърди поръчката”. Подробно описание за начина, по който се извършва поръчката и доставката на избраните от потребителя продукти се съдържа в раздела "Как да поръчам". Всяка завършена поръчка на Потребителя през платформата на Доставчика представлява валидно сключен между страните онлайн договор за покупко-продажба на продукт/и.

2. При избор на услугата „Вземи сам” (Take Away), Потребителят изразява съгласието си да получи избраните и поръчани от него продукти на място, на съответния адрес в ресторанта. Заплащането на поръчката се извършва на място при получаване на продуктите или по друг начин, избран от Потребителя, в зависимост от предлаганите възможности за плащане на услугата.

3. Потребителят може да променя прибавените във формата за поръчка продукти по вид и количество или да се откаже от избраните до момента продукти във всеки момент преди потвърждането на поръчката. След финализиране на поръчката, Потребителят получава потвърждение, а при първата си поръчка и обаждане от оператор за потвърждение.С потвърждаването на поръчката от Доставчика, договорът за онлайн покупка на продукт(и) се счита за сключен.

4. Разноските по доставката се упоменават в хода на пазаруването, преди окончателното потвърждаване на поръчката. Те се включват в крайната цена на поръчката. Условията за доставка са различни и се определят от стойността на поръчката и квартала, до който следва да бъде извършена доставката.

5. В случай, че дадена поръчка не може да бъде изпълнена, по независещи от Доставчика причини, Потребителят се уведомява устно чрез обаждане от оператор, като на Потребителя се предоставя възможност да избере дали да откаже поръчката и да получи обратно заплатената сума, в случай, че е осъществено плащане, или да промени поръчката си с друга стока на същата или по-висока цена. Възстановяването на сумата, заплатена online при анулиране на поръчката се осъществява в седмодневен срок от датата на съобщението за невъзможост на доставката.

VI. Права и задължения на страните

1. Потребителят има право:

1.1. Да използва законосъобразно уебсайта и всички услуги за целите и в пределите на настоящите ОУ.

1.2. Да създаде свой потребителски профил, съгласно изискванията на настоящите ОУ. Потребителят може лесно и по всяко време да осъществява достъп и да актуализира личните си данни чрез инструментите за редакция на профила си освен в случаите, когато генерираното от него съдържание и профила му са деактивирани. Актуализираната от Потребителя информация ще бъде обновена незабавно.

1.3. Да прекрати по всяко време, по свое усмотрение и желание, използването на услугите и уебсайта и да иска заличаване/изтриване/ на своя потребителски профил

1.4. Да избере свободно продуктите и количеството им, начина на получаването им и начина на плащане измежду посочените в уебсайта видове плащания.

1.5. Да заяви специфични изисквания отнасящи се за всяка поръчка чрез бутон “Допълнителен коментар" в прозореца „Количка”.

1.6. Да получи съответен отчетен документ за плащането на завършената поръчка, съгласно Закона за счетоводството.

1.7. Потребителят има право на рекламации, касаещи качеството на продуктите, предлагани от ресторанта. Правото на рекламация се упражнява чрез писмено оплакване, отправено чрез формата за рекламации в уебсайта. След разглеждане на оплакването служител на Доставчика се свързва с Потребителя за отговор в срок до 24 часа от заявената реакламация.

1.8. Потребителят има право да върне доставена поръчка само в случаите, когато получи различни от поръчаните от него продукти като вид, брой или при несъответствие, изразяващо се в съществено отклонение на продукта от характеристиките, дадени в описанието в интерактивното меню в уебсайта. Във всички случаи, Потребителят е длъжен да прегледа доставените продукти в момента на получаването им и при несъответствие има право или да получи нови продукти, съотвестващи с поръчаните, а при невъзможност за подмяна – да получи обратно заплатената сума или да не заплати доставената поръчка.

2. Потребителят се задължава:

2.1. Да използва предлаганите в уебсайта услуги и ресурси законосъобразно, съгласно предназначението му и в съответствие с настоящите ОУ.

2.2. Да предоставя точна и вярна информация за себе си при регистрация в това число актуален верен адрес за доставка, телефон за контакт, да не се представя за друго лице, да не създава потребителски профили чрез автоматизирани средства или по друг начин да не се опитва да заблуди другите за своята самоличност при осъществяване на комуникации през уебсайта, да не извършва фиктивни поръчки.

2.3. Да осъществява достъп до услугите и ресурсите на уебсайта чрез технологиите и средствата, предоставени от уебсайта, реализирани чрез обичайната му функционалност и да не използва, копира и разпространява, в цялост или части от публикувано на уебсайта съдържание за каквито и да цели, извън изрично посочените в ОУ.

2.4. При получаване на поръчката да провери съдържанието й за съответствие със заявката за поръчка, за ненарушена опаковка и вид.

3. Забранено е извършването на което и да е от следните действия от страна на Потребителя:

3.1. Използването на каквито и да е автоматизирани или неавтоматизирани процеси за събиране, съхранение, архивиране или извличане на информация за други потребители на услугите и на уебсайта или по какъвто и да е начин да се извлича систематично информация от базите данни на уебсайта.

3.2. Скриването, блокирането, изтриването, премахването или по какъвто и да е начин затрудняването на видимостта и достъпа до всякакви съобщения, банери, реклама, потребителско и друго съдържание и информация, публикувани в уебсайта.

3.3. Заобикалянето, премахването, манипулирането на каквито и да е елементи от защитата и въведените мерки и технически средства за защита на услугите и на уебсайта от неоторизиран достъп, от хакерски и други деструктивни, злонамерени атаки и разрушителни действия, включително но не само всякакви действия, които имат за цел или резултат блокирането на достъпа до услугите и/или до уебсайта, зареждане и разпространение на незаконно съдържание, унищожаването в цялост или частично функционалността на услугите и на уебсайта, кражба и загуба на данни от услугите и ресурсите на уебсайта.

3.4. Възпрепятстването на достъпа или ограничаването на други потребители, по какъвто и да начин до услугите в уебсайта или която и да е част от съдържанието му.

3.5. Излагането или изпращането от или към този сайт на каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони.

4. Доставчикът има право:

4.1. По всяко време, по свое усмотрение да прави изменения в услугите и в уебсайта във връзка с поддържането, развитието и/или подобряване качеството на предоставяните услуги него, както и да разширява обхвата на услугите, без писмено уведомление до потребителите и без да носи отговорност за това.

4.2. Да блокира достъпа на потребител до услугите и до уебсайта в цялост или до отделни части от тях при нарушаване от страна на потребителя на ОУ, Политиката за лични данни, при извършване, опит или реална опасност да бъдат извършени от потребителя или от лица, използващи неговия акаунт, незаконни действия, или действия, с които се застрашава сигурността и функционирането на услугите и/или на уебсайта или са засегнати законни интереси на други потребители или на Доставчика

4.3. С оглед повишаване качеството на услугите, при извършване на профилактика, при отстраняване на повреди, актуализиране на информацията и други свързани с това дейности, Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугите.

5. Доставчикът се задължава:

5.1. Да поддържа актуална информация относно работното време, вида и цените на доставяните продукти и ястия.

5.2. Да обработи своевременно и коректно заявката с цел осигуряване предоставянето на място или доставка на закупени през уеб портала продукти на посочения от Потребителя адрес като не носи отговорност в случай, че посочените данни за доставка са неверни, непълни или неточни.

5.3. В случай, че поръчката не може да бъде изпълнена, липсва артикул, има разлика в цените и при други затруднения за осъществяването на поръчката, да се свърже незабавно с Потребителя на посочените в профила телефони или чрез писмено съобщение, изпратено на посочения в потребителски профил мейл адрес.

VII. Отговорност

1. Доставчикът не носи отговорност за:

1.1. Качеството, надеждността, точността и извършването на свързаните услуги, осъществявани от други лица и организации във връзка с функционирането на интернет, социални мрежи, хостинг и други услуги, при смущения в трафика, дължащи се на причини за които носи отговорност интернет доставчика;

1.2. Качеството на услугите при използване на неизправни технически средства, устройства и/или неправилно конфигуриран софтуер от страна на Потребителя или за за каквито и да е преки, косвени, специфични, инцидентни или възникнали впоследствие щети, свързани с използването на софтуерни програми, инсталирани на компютъра на потребителя, включително за щети, за чието възможно възникване Потребителят не е бил уведомен;

2. Доставчикът не носи отговорност за забавяне или невъзможност за изпълнение на задълженията си при възникването на обстоятелства, които са извън неговия разумен контрол, след като е положил усилия и дължимата грижа на добрия търговец.

3. Доставчикът си запазва правото да търси, с всички позволени законни средства, защита и компенсация за извършени или за предполагаеми нарушения на ОУ и Политиката за лични данни и други условия и правила, които са публикувани в уебсайта и са неразделна част от настоящите ОУ.

VIII. Защита на личните данни

1. "Крис-2” ЕООД е регистриран администратор на лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и гарантира, че личните данни на всички потребители на уебсайта www.kitaiski.com се обработват съгласно този закон. 

2. За осъществяване на поръчка в www.kitaiski.com се изисква потребителска регистрация с посочаване на необходимата лична информация за контакт, която се изисква във формата регистрация (e-mail, телефон, адрес за доставка и др.).Личната информация не е видима за останалите потребители и се използва само от представителите на www.kitaiski.com за потвърждение за статус на поръчка, наличности и доставка на стоки, поръчани чрез уеб портала, както и за предоставяне на информация относно продукти, услуги и оферти. В някои случаи, Доставчикът може да използва личната информация на потребителите, без да я разпространява публично, за да предостави услуги с по-добро качество.

3. При регистрация, потребителите имат право да приемат или откажат получаването на съобщения с рекламни и търговски цели, които след изразено от Потребителя съгласие, няма да се считат за непоискани търговски съобщения /НТС/, дори и потребителят да се е регистрирал в Регистъра на ФЛ, които не желаят да получават НТС към КЗЗЛД .

4. Доставчикът си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на настоящите услуги.

5. Доставчикът гарантира, че предоставените от потребителя лични данни не се предоставят на трети лица с изключение на случаите, когато:

5.1. е налице изрично съгласие на потребителя за това. За споделянето на всяка поверителна лична информация е необходимо да бъде дадено изричното съгласие;

5.2. са налице достатъчно основания да се сметне, че достъпът, употребата, запазването или разкриването на такава информация е необходимо за спазване на приложимо законодателство; прилагане на съответните Общи условия, включително проверка на техни потенциални нарушения; разкриване, предотвратяване или разрешаване по друг начин на измама, технически проблем или такъв, свързан със сигурността; или предприемане на мерки за защита срещу нарушаване на правата, собствеността или сигурността на Google, нейните потребители или обществеността, както се изисква и разрешава от закона.

X. Приложимо право

1. За неуредените от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Спорове във връзка с използването на уебсайта и предоставените в него услуги и ресурси, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение, ще се отнасят за разглеждане от компетентния български съд.

В сила от 01.01.2018 г.

Политика за сигурност на личните данни на физически лица, ползватели на KITAISKI.COM

Tози документ съдържа Политиката за сигурност на личните данни на физически лица ("Политика") и е неразделна част от Общите условията. Неприятно, но в случай че не сте съгласни с Общите условия, няма възможност да използвате Сайта KITAISKI.COM и да сключвате договори с "Крис-2" ЕООД.. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани тук.

Дата на актуализация: 24 май 2018

Политика за сигурност на личните данни на физически лица

От изключителна важно значение за "Крис-2" ЕООД е Вашата лична неприкосновеност. В тази връзка настоящата Политика за сигурност има за цел да разкрие какви лични данни събираме за Вас посредством съвместните ни взаимоотношения и как използваме тези данни.

С цел сключване и изпълнение на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчаната стока посредством сайта KITAISKI.COM ("Сайта"), "Крис-2" ЕООД ("Ние"), ЕИК: 121145782 със седалище и адрес на управление: Студентски град, бл. 58, Крис-2 ЕООД, обработва данни на физически лица ("Субекти на данни"/"Вие"/"Вас"), в съответствие с настоящата Политика.

"Крис-2" ЕООД е администратор на данни по отношение на информацията, събрана при разглеждането на Сайта и закупуването на предлаганите от нас продукти. При обработването на лични данни "Крис-2" ЕООД спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 ("Регламент") и Закона за защита на личните данни, защото за нас сигурността на личните данни на нашите служители, клиенти, партньори и потребители на сайта KITAISKI.COM e от първостепенно значение.

Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани или вече сте идентифицирани.

Обработване на лични данни ("Обработване") е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

Администратор e физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка.

I. Категории субекти, чиито лични данни Ние обработваме:

Във връзка с предоставяне Услугите на Сайта и сключване и изпълнение на договори НИЕ обработваме информация относно следните Субекти на данни:

 • физически лица, ползватели на Сайта без регистрация.
 • физически лица, ползватели на Сайта с регистрация.
 • физически лица, отправили запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали или друга кореспонденция към "Крис-2" ЕООД.
 • физически лица, информация за които се съдържа в запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали или друга кореспонденция, отправена към "Крис-2" ЕООД.
 • физически лица, с които Ние сключваме договори – наши служители, клиенти, партньори и др.

II. Лични данни, които обработваме:

Невъзможно е да предоставим Услугите на Сайта и да сключим и изпълним на договор с Вас, ако не ни предоставите информация. В тази връзка изискваме определена информация от Ваша страна. Вие сами решавате дали и как да използвате Услугите, предоставяни чрез Сайта. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да бъде сключен и изпълнен съответния договор. Това са доста простички неща като:

 • три имена,
 • адрес за кореспонденция,
 • имейл адрес,
 • телефон,
 • факс,
 • адрес,
 • пощенски код.

По отношение на нашите служители събираме и допълнителна информация, включваща данни от лична карта, ЕГН, личен мобилен телефон, банкова информация, данни за здравословно състояние, с цел изпълнение на сключените с тях трудови договори.

На следващо място, с цел отговор на запитвания, искания и рекламации, отправени в комуникация към "Крис-2" ЕООД, постъпила чрез електронни форми в Сайта, чрез обаждания към телефонната централа на "Крис-2" ЕООД, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, Ние съхраняваме и обработваме тази информация, както и резултата от това обработване.

Нашият сайт kitaiski.com дава възможност да се абонирате и получавате на Вашия имейл адрес известия за нови или актуални продукти, вкл. промоции. Необходимо е да предоставите имейл адрес, на който желаете да получавате абонамента. Абонаментът може да бъде прекратен по всяко време чрез създадената за тази цел функционалност във Вашия профил или отправяне на искане посредством формата за контакт с Нас.

Предоставените в Сайта функционалности не са предназначени за съхранение и обработване на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Общия регламент относно защитата на данните.

"Крис-2" ЕООД може да обработва и други данни, отнасящи се до Вас, в случаите, когато Вие предоставите доброволно такива данни чрез попълване на съответната електронна форма в Сайта, давайки и съгласие за това, или пък добавите предпочитания, настройки и др.

В допълнение, Ние събираме информация от вашия компютър, телефон, таблет или друго устройство, което използвате за посещение на Сайта. Тази информация може да включва IP адрес, използвания от вас браузър и настройките ви за език, дата и час. Също така има ситуации, в които ние получаваме информация от други наши партньори или автоматично събираме друга информация.

В Сайта се използват логове със следните цели:

 • За подсигуряване на надеждното функциониране на Услугите и установяване на технически проблеми.
 • За подсигуряване сигурността на Услугите и откриване на злонамерени действия.
 • За развитие и подобряване на Услугите в Сайта.
 • За измерване на посещаемостта на Сайта.

Възможно е да използваме и сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия и др. от посочените по-горе цели. Логовете могат да съдържат следната информация: дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство. В допълнение някои от устройствата е възможно да използват технология за сигурност, базирана на бисквити.

III. С какви цели обработваме Вашите лични данни:

Най-общо казано обработваме Вашите лични данни с цел предоставяне на посочените в Сайта Услуги, включително сключване и изпълнение на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчаната стока посредством сайта KITAISKI.COM. Също така, Ние използваме Вашите лични данни за връзка с Вас, а при Ваше желание, за да Ви и информиране за най-новите ни предложения и специални оферти, както и други продукти и услуги, които смятаме, че ще са във Ваш интерес.

"Крис-2" ЕООД обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика, които могат да бъдат свързани със:

 • сключване на договори за между Вас и "Крис-2" ЕООД.
 • изпълнение на така сключените договори, включително обработване на поръчката Ви, като обърнете внимание, че ние можем да задържим Вашите данни за разумен период от време, след като сте приключили сделката, за да изпълним всички договорни задължения като възстановявания, гаранции и т.н., и да изпълни всички правни задължения за запазване на данни за транзакции.
 • предоставяне на услугите на Сайта.
 • защита и прилагане на легитимните интереси на други ползватели на услугите на Сайта, трети лица и "Крис-2" ЕООД.
 • изпълнение на законови задължения на "Крис-2" ЕООД.
 • информирането Ви за новите ни предложения и специални оферти, за които желаете да Ви изпращаме информация по електронна поща, поща, мобилен телефон и / или чрез други дигитални средства, включително чрез социални медийни платформи.
 • регистрацията Ви на уебсайта, като в този случай Ние ще използваме вашата лична информация и за да поддържате и актуализирате профила си.
 • администриране на всички томболи, състезания, конкурси, провеждани от "Крис-2" ЕООД.
 • администрирането на уебсайта.
 • анализиране и подобряване на използването на нашия уебсайт.
 • измерване и анализиране на нашата реклама.
 • поддържане на уебсайта и мрежата ни сигурни и безопасни.
 • обработване на плащания и предотвратяване на измамни транзакции, като може да предадем Вашите данни на трета страна, за да изпълнява тези функции.

Нашият легитимен интерес от обработката на Вашите лични данни е породен от необходимостта да бъде осигурена защитата и опазването на законните интересите на "Крис-2" ЕООД и/или трети лица, което е свързано с:

 • осигуряване на нормалното използване на Сайта от Ваша страна и от страна на другите потребители, разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия.
 • откриване и разрешаване на технически или проблеми с функционалността, развитие и подобряване на предназначението на Сайта.
 • осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път по важни въпроси, свързани с предоставяните Услуги на Сайта и/или изпълнението на сключените договори.
 • приемане и обработване на получени запитвания, искания, рекламации и друга кореспонденция;
 • осъществяване и закрила на правата и законните интереси на "Крис-2" ЕООД, включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на сайта и/или засегнати трети страни.

За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

Нашите законови задължения включват изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи, при изпълнение на задължения предвидени в Общия регламент относно защитата данните, свързани с уведомяването Ви за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните Услуги или със защитата на данните Ви и др. подобни. За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие.

Ние обработваме анонимизирани данни за статически цели, това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни – например, за да представим движение на големи групи хора. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.

IV. Колко дълго съхраняваме личните Ви данни?

При съхранението на данни, НИЕ прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на Услугите/ изпълнение на договорите/ друго, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона.

Типове данни

Период на съхранение

Пояснения

Регистрационни данни (като три имена, адрес за кореспонденция, имейл адрес, телефон, факс, адрес, пощенски код) и информация за извършването на регистрацията и съгласяването с Условията (дата, час, IP адрес)

За целия период на поддържане на Вашия профил в Сайта и до 1 /една/ година от прекратяване на регистрацията

Данните Ви идентифицират като конкретен потребител в Сайта.

Данни при сключен договор (име, имейл адрес и пощенски адрес)

До прекратяване на регистрацията Ви или докато изпълним всички законови и договорни задължения.

При извършване на покупка чрез нашия уебсайт ще запазим посочената информация с цел отчитане на нови и съществуващи потребители на нашите партньорски рекламодатели , Запазваме информацията за транзакции толкова дълго, колкото се изисква от закона. Ще запазим информация за историята на уеб браузъра ви за подобен период.

Данни на наши служители, фигуриращи във ведомости за заплати

50 г. след прекратяване на трудовия им договор

Изискване на чл.42 от Закона за счетоводството.

Вашия имейл адрес за известяване за нови или актуални продукти

За периода, за който е активен абонаментът, до неговото прекратяване.

Сайтът дава възможност да се абонирате и получавате на Вашия имейл адрес известия за нови или актуални продукти. Абонаментът може да бъде прекратен по всяко време чрез изпращане на искане в този смисъл посредством формата за контакт с Нас.

Настройки

До изтриването им от Вас или до прекратяване на регистрацията Ви. В случай че се съхраняват в бисквита, до 6 /шест/ месеца от последното ползване

В тази категория попадат настройки като избор на език и др. под.

Системни логове (могат да съдържат информация като: дата и час, IP адрес, URL, информация за версия на браузър и устройство)

За период до 1 /една/ година

Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми и/или откриване на злонамерени действия.

Запитвания , искания и всякаква кореспонденция, вкл. входящи телефонни обаждания.

Кореспонденцията се съхранява за срок до 5 /пет/ години.
С цел подсигуряване надеждността на услугата, входящи телефонни разговори се съхраняват за срок до 3 /три/ месеца. За регистрирани потребители тези данни се съхраняват до прекратяване на регистрацията, освен ако не преценим, че не е необходимо.

С цел по-добра комуникация с Вас, Ние съхраняваме и обработваме данните, постъпили чрез електронни форми в Сайта, чрез обаждания към телефонната централа на "Крис-2" ЕООД, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, както и резултата от това обработване.

Бисквити

До 6 /шест/ месеца от последното ползване на Услугите

За описание на използваните бисквити виж "Политика за използване на Бисквити"


В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Посочените срокове могат да бъдат променени, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.

V. Споделяме ли Вашите лични данни с трети страни?

"Крис-2" ЕООД не предоставя Ваши лични данни на трети лица, по никакъв друг начин освен в описаните в тази Политика и предвидените в закона случаи. За предоставяне на най-добрите условия по договорите с нашите партньори, Ние предоставяме Ваши лични данни на:

 • нашите служители и професионални съветници, като използваме специален софтуер, осигуряващ контролиран достъп до Вашите данни.
 • спедитори, доставчици, бизнес партньори, във връзка с предоставяне на Услугите в сайта и с изпълнение на сключените с Вас договори.
 • компетентен държавен или съдебен орган, ако това бъде поискано по надлежен начин.
 • лица, за които имаме Вашето изрично съгласие да предоставяме на личните Ви данни.
 • трети лица с оглед защитата на права и законни интереси на "Крис-2" ЕООД и/или други потребители на Сайта
 • нашите рекламодатели от трети страни
 • доставчици на търсачки и уеб анализи

При работата си с посочените по-горе категории лица, на които предоставяме Вашите лични данни, Ние изискваме от тях стриктно да бъдат спазвани нашите инструкции, в съответствие с настоящата Политика и с приетите вътрешни правила.

В случай на сливане, придобиване или продажба на активи, засягащи обработването на лични данни, Вие ще бъдете уведомени предварително.

Следва да имате предвид, че ако ни поискат от полицията или от друг регулаторен или държавен орган, който разследва предполагаеми незаконни дейности, предоставяне на личната Ви информация или друга информация, която получим за Вас, имаме право да го направим.

Нашият уеб сайт съдържа и връзки към и от уебсайт на трета страна – Facebook. Ако следвате връзка този уебсайт, имайте предвид, че същият имат свои собствени правила за поверителност и че не поемаме никаква отговорност за тези правила. Моля, проверете тези правила, преди да изпратите информация на този уебсайт.

VI. Вашите права по отношение на личните данни

Съгласно Общия регламент относно защитата на данните Вие разполагате със следните права, които може да упражните чрез изпращане на електронно съобщение с приложена молба в този смисъл посредством формата за контакт.

 • Право на информираност.

Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни във връзка с обработването на Вашите лични данни.

 • Право на достъп.

Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация относно начина на обработването им и правата Ви във връзка с това. Вие можете да направите справка за съществуващи Ваши лични данни и да подадете заявление за тяхното изтриване.

 • Право на коригиране.

Вие имате право да коригирате и допълвате Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни.

 • Право на изтриване (право "да бъдеш забравен").

Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.

 • Закриване на регистрацията.

В случай че желаете, имате възможност да закриете Вашата регистрация по всяко време чрез подаване на молба в този смисъл посредством формата за контакт.

След закриване на акаунта всички данни, част от него, се изтриват. Във връзка с нашите задължения, отговорности и изисквания на закона Вашите лични данни се съхраняват с цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след закриване на Вашата регистрация. Срокът за запазване на личните Ви данни е определен в раздел "Колко дълго съхраняваме информацията Ви?".

 • Право на ограничаване във връзка с обработването на данни.

Общият регламент относно защитата на данните предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това, предвидени в него.

 • Право за уведомяване на трети лица.

В случай че е приложимо, Вие имате право да поискате от Администратора на Вашите лични данни да уведоми третите лица, когато той е предоставил Ваши данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Ваши лични данни.

 • Право на преносимост на данните.

Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от наша страна, в случай че обработването е основано на съгласие или договорно задължение или обработването се извършва по автоматизиран начин. В Сайта е предвидена функционалност, която Ви позволява да експортирате желаната от Вас информация.

Важно: Отговорността за съхранението на експортирани от Сайта данни, както и за всички последствия от предоставянето им на други администратори е изцяло Ваша.

 • Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси.

При предоставяне на Услугите в Сайта не се използват технологии, попадащи в тази категория.

 • Право на оттегляне на съгласие.

Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си, което сте дали във връзка с обработването на лични данни на основание - Вашето съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.

 • Право на възражение.

Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес.

В случай на постъпване на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.

 • Право на жалба до надзорен орган.

Вие имате право да подадете жалба до надзорния орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни с адрес: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2.

В случай че упражнявате тези права явно неоснователно или прекомерно, по-специално поради своята повторяемост, "Крис-2" ЕООД си запазва правото да наложи разумна такса, като взема предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или да откаже да предприеме действия по искането.

VII. Точност на информацитята

"Крис-2" ЕООД не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в Сайта да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

VIII.Как защитаваме Вашите лични данни

С оглед осигуряване на възможно най-добра защита на данните на компанията и своите служители, клиенти и потребители на Сайта, Ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Общия регламент относно защита на данните и Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти.

Компанията е приела необходимите правила и процедури, свързани със законосъобразното обработване на Вашите лични данни, вкл. "План за действие при нарушение на сигурността на данните", "Технически и организационни мерки за обработване на лични данни", установила е структури по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, които подпомагат процесите по законосъобразно обработване, опазване и обезпечаване на сигурността на Вашите данни.

За максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др., включително специален софтуер, позволяващ различен достъп до Вашите данни на различните категории служители.

IX. Политика за използване на "бисквитки"

Като неразделна част от настоящата "Политика за сигурност на личните данни на физическите лица" "Крис-2" ЕООД е приело и "Политика за използване на бисквитки от KITAISKI.COM.

X.Контакти

Въпроси и искания, свързани с упражняване на правата по защита на Вашите лични данни, можете да отправяте към нашето Длъжностно лице по защита на личните данни.

 • Длъжностно лице: Майя Шипочка
 • Тема: Защита на личните данни
 • Адрес за кореспонденция: Студентски град, бл. 58, Крис-2 ЕООД
 • Форма за контакт: https://kitaiski.com/contact
 • Тел.: +359 887804038

Настоящите "Общи условия" и "Политика за сигурност" са обект на авторско право на адвоакт Михаела Димитрова. В случай,че бъдат изпозлвани без съгласието й, ползвателят им ще бъде подведен под отговорност.